Your browser does not support JavaScript!

Recent

數據載入中...
首頁 > 最新消息
111年全校統一暑休日期

111年暑假期間(111/6/20~111/9/11),本校實施統一暑休13日如下:

71(星期五)

74(星期一)

715(星期五)

718(星期一)

722(星期五)

729(星期五)

85(星期五)

88(星期一)

812(星期五)

815(星期一)

819(星期五)

826(星期五)

92(星期五)

如需洽公、歡迎事先電話聯絡:03-890-5512

或e-mail:yuchen@gms.ndhu.edu.tw

瀏覽數